หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา

admin pbh
2023-03-15 10:18:37

หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา 

- หลักสูตรด้านเวชกรรมไทย 

- หลักสูตรด้านเภสัชกรรมไทย 

-  หลักสูตรด้านนวดไทย

- หลักสูตรด้านผดุงครรภ์ไทย

-  หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line id = 121314ny (คุณยุภา)