หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ⏲️กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
⏲️กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

admin pbh
2023-07-15 11:23:32

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

????วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา08.00-12.00 น. ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 6 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

++++++++++++++++