หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 8
เรื่องสุดท้ายที่จะนำมาพูดถึงในสาระสำคัญของเวชศาสตร์วิถีชีวิต คือวิถีชีวิตเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับสังคม ...
2024-05-18 15:14:21
การสังเคราะห์งานด้านสาธารณสุข
สังเคราะห์งานสาธารณสุขทำได้ทุกสถานการณ์การทำงานสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ตามแนวคิด ทฤษฎี ของ ดร.เบนจามิน ...
2024-05-05 11:44:14
การใช้กรอบของ BSC
เราได้พยายามนำเอาวิชาการสาธารณสุข เข้าไปปลุกปั้นให้เกิดเป็นตัวเป็นตน โดยมีสหวิทยาการขององค์กรต่างๆตั ...
2024-05-05 11:35:34
กระบวนการความคิดเชิงการออกแบบ
กระบวนการความคิดเชิงการออกแบบในงานสาธารณสุขวัฒนธรรมการทำงานอย่างหนึ่งของคนไทย คือความใจร้อน การเร่งร ...
2024-05-05 11:15:59
จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานสาธารณสุขในรูปแบบของ ความคิดแบบการออกแบบ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานสาธารณสุขในรูปแบบของ ความคิดแบบการออกแบบการดำเนินงานสาธารณสุขนั้นไม่ว่าการส ...
2024-05-05 10:50:03
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 7
การนอนหลับอย่างมีสุขภาพ หรืออย่างมีคุณภาพนี้ มีแนวทางในการพิจารณาอยู่ 3 ประการด้วยกัน ประการแรก ในแง ...
2024-05-05 11:26:55
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 6
การใช้สารเสพติด (Substance Abuse)การใช้สารเสพติดในที่นี้เป็นการกำหนดจาก ICD10 ระหัส F.19.10 หรือระหั ...
2024-05-05 10:30:38
เวชศาสตร์วิถีชีวิต EP. 5
การออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อการพัฒนาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ ...
2024-05-05 10:25:34
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่4
การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และไม่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ...
2024-05-05 10:24:31
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 3
มาถึง ตอนที่ 3 ตรงนี้เราได้พูดกันมาแล้วว่าเวชศาสต์วิถีชีวิตคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร มาาเรียนรู้กั ...
2024-05-05 11:25:33
ข่าวย้อนหลัง