หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical Universit ...
2023-07-15 11:24:46
⏲️กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เ ...
2023-07-15 11:23:32
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบปร ...
2023-07-15 11:22:07
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-06-15 14:02:34
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-06-15 14:00:58
อ่าน - เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง #ลูกพระนาง งานนี้ไม่ผิดแน่
อ่าน - เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง#ลูกพระนาง งานนี้ไม่ผิดแน่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำน ...
2023-06-15 13:59:17
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ!!
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ!! สามารถทำตามขั้นตอน การชำระเงินง่าย ...
2023-06-15 13:57:16
สมัครด่วน!!! ท่านที่สนใจทำงานวิจัยด้านภาษาเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครด่วน!!!   ท่านที่สนใจทำงานวิจัยด้านภาษาเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษา โดย ...
2023-06-15 13:55:09
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-05-12 10:28:37
บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.อุดรธานี
คณะผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และทีมงาน ลงพื้นที่บริการวิ ...
2023-05-12 10:23:44
ข่าวย้อนหลัง