หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 12/2566
ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 12/ ...
2024-06-11 15:14:38
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
ประกาศกองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 22 พฤษภาคม 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 23 พ.ค. ...
2024-05-21 11:59:10
ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะ เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดครุย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะเฉพ ...
2024-05-21 22:27:15
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
ประกาศกองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 10 พฤษภาคม 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 พ.ค. ...
2024-05-18 10:22:35
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566????????กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ...
2024-04-06 22:49:57
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2567
ประกาศ!!!กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 6-8 เมษายน 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 เม. ...
2024-04-06 22:47:39
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567ชำระ ...
2024-04-06 22:44:43
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รอ ...
2023-11-17 15:08:46
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ...
2023-07-15 11:33:59
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)www.reg.ssru.ac.thhttps://reg.ssru.ac.th/การใช้งานเ ...
2023-07-15 11:32:39
ข่าวย้อนหลัง