หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 8
เรื่องสุดท้ายที่จะนำมาพูดถึงในสาระสำคัญของเวชศาสตร์วิถีชีวิต คือวิถีชีวิตเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับสังคม ...
2024-05-18 15:14:21
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนวดเพื่อสุขภาพ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ...
2024-05-18 11:42:37
4th ICTIM 2024
ขยายระยะเวลารับบทความถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567ผู้ที่สนใจติดต่อส่งบทความได้ที่ ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วร ...
2024-05-18 10:31:47
ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะ เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดครุย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะเฉพ ...
2024-05-18 10:26:11
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
ประกาศกองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 10 พฤษภาคม 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 พ.ค. ...
2024-05-18 10:22:35
อาชีพหลังเรียบจบ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ ...
2024-05-18 10:17:58
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ ...
2024-05-18 10:15:15
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ ...
2024-05-18 10:12:16
เปิดรับสมัครเรียน 1/2567
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ ...
2024-05-18 10:06:07
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย นางเกษรา บัวเล็ก หัวหน้า ...
2024-05-08 16:58:48
ข่าวย้อนหลัง