หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ iOS
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ &nb ...
2023-07-15 11:28:11
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566ชำระได้ตั้งแต่วันนี้ ++ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566ปร ...
2023-07-15 11:26:46
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical Universit ...
2023-07-15 11:24:46
⏲️กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เ ...
2023-07-15 11:23:32
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบปร ...
2023-07-15 11:22:07
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์แล ...
2023-07-15 11:16:27
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ใ ...
2023-07-15 11:13:13
อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566https://forms.gle/GyMR3DP74QjZbTaP6 ...
2023-06-15 14:05:07
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-06-15 14:02:34
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-06-15 14:00:58
ข่าวย้อนหลัง