หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดก ...
2024-03-22 14:30:01
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา ...
2024-03-18 11:26:52
Mr. Qibing Cai 65584949024 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Survey on Radiological Protection Awareness of Cardiovascular Interventional physicians.
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 10.30-11.15 น. Mr. Qibing Cai  65584949024 นศ. ปริญญาเอก รุ่น ...
2024-03-18 10:55:24
Miss Xule Wang 65584949023 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง AImpacts of psychological resilience on self-efficacy and quality of life in patients with diabetic foot ulcers: a prospective cross-sectional study
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 9.45-10.30 น. Mr. Miss Xule Wang 65584949023 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 ...
2024-03-17 11:39:14
Mr. Kang Zhang 65584949022 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Analysis o Epidemiological Characteristics of Hand, Foot and Mouth Disease in Yufeng District, Liuzhou City, 2019-2022
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-9.45 น. Mr. Kang Zhang 65584949022 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสน ...
2024-03-17 11:23:00
Mr. Deng Honglin 65584949021 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Epidemiologic Survey on Alcohol Consumption and Alcoholic Liver Disease among Permanent Residents of Lingui District, Guilin City, China
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11.15-12.00 น. Mr. Deng  Honglin 65584949021 นศ. ปริญญาเอก รุ่น ...
2024-03-17 09:30:34
Miss Huang Yucheng 65584949020 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Analysis of Knowledge-Attitude-Practice Behavior and Influencing Factors for Prevention of Disease in TCM in Community Residents in Guangzhou
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 10.30-11.15 น. Miss Huang  Yucheng 65584949020 นศ. ปริญญาเอก รุ ...
2024-03-17 09:24:12
Mr.Zhu Xiaoyu 65584949006 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Aging in rural area.
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.45-10.30 น. Mr.Zhu  Xiaoyu 65584949006 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 น ...
2024-03-17 09:09:32
Mr.Liu Mengqing 65584949005 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Study on the Accessibility and Capacity Enhancement of Primary Healthcare Services under the MEDC Model.
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-9.45 น. Mr.Liu  Mengqing 65584949005 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 ...
2024-03-17 08:55:04
ข่าวย้อนหลัง