หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ใ ...
2023-07-15 11:13:13
อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566https://forms.gle/GyMR3DP74QjZbTaP6 ...
2023-06-15 14:05:07
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-06-15 14:02:34
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-06-15 14:00:58
อ่าน - เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง #ลูกพระนาง งานนี้ไม่ผิดแน่
อ่าน - เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง#ลูกพระนาง งานนี้ไม่ผิดแน่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำน ...
2023-06-15 13:59:17
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ!!
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ!! สามารถทำตามขั้นตอน การชำระเงินง่าย ...
2023-06-15 13:57:16
สมัครด่วน!!! ท่านที่สนใจทำงานวิจัยด้านภาษาเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครด่วน!!!   ท่านที่สนใจทำงานวิจัยด้านภาษาเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษา โดย ...
2023-06-15 13:55:09
กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
2023-06-15 13:53:02
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-05-12 10:28:37
บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.อุดรธานี
คณะผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และทีมงาน ลงพื้นที่บริการวิ ...
2023-05-12 10:23:44
ข่าวย้อนหลัง