หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ที่ 1/2566
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/วิธีการสมัคร คลิ๊ก28 มีนาคม ถึง 11 มิถุนายน 2566 ...
2023-03-31 13:29:13
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา - หลักสูตรด้านเวชกรรมไทย - หลักสูตรด้ ...
2023-03-15 10:18:37
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ “มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำ ...
2023-03-15 10:13:58
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2565
Download1. ใบสมัคร2. หนังสือรับรองคุณสมบัติสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั ...
2023-03-15 10:11:53
Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน (กิเลส-กรรม-วิบาก)
Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลส-กรรม-วิบาก)เรียน ...
2023-03-15 10:08:54
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาว ...
2023-03-15 10:06:06
๑๔ กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๔ กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังถื ...
2023-02-15 11:03:26
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา ...
2022-11-03 13:33:10
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2565Download1. ใบสมัคร2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ...
2022-11-03 13:07:55
ข่าวย้อนหลัง