หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน > เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 1
เวชศาสตร์วิถีชีวิต ตอนที่ 1

admin pbh
2024-05-05 10:06:14


ชีวิตนี้มีการเรียนรู้ไม่จบสิ้น มีการปฏิบัติที่ทำให้ตนเองมีสุขภาพดีและมีความสุขที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ตนเองและคนอื่นๆ ที่เรียนรู้จากเราเป็นผู้มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ ในการใช้ชีวิตตามหลักการทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขอย่างผม และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆ ด้านในเชิงสหวิทยาการสนใจและเสียสละเวลาที่จะมาร่วมกันทำงานในภาวะสูงวัยเพื่อให้สังคมไทยมีพื้นฐานชีวิตที่สังคมต้องการด้วยการมีวิถีชีวิตตามหลักการทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต โดยมีแพทย์อาวุโสสุรศักดิ์ สัมปัฐถวนิช เป็นผู้นำ ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการป่วย การรักษาโรค และการตาย โดยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นหัวใจของการดำรงค์ชีวิตหยุดนิ่งสักครู่ แล้วมาทบทวนกันว่าเรามีชีวิตที่ไม่ต้องเจ็บป่วยในภาวะที่ไม่ควรจะเจ็บป่วยได้ไหม

เนื้อหาส่วนหนึ่งในเนื้อหาการสอนในรายวิชา MPH5606 ความรอบรู้ทางสุขภาพ

ผู้สอนโดย ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์