หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมประธานหลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมประธานหลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

admin pbh
2024-05-02 09:24:11

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมประธานหลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับทุนการศึกษาในโครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet