หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

admin pbh
2024-04-02 15:31:47

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต