หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษา
นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษา

admin pbh
2024-04-02 21:41:11

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาปริญญาโทจีน (แผน ข) รุ่นที่ 2 มาขอรับคำปรึกษาในรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์