หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Miss Liu Tiange 64562812015 ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนของรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข สอนโดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
Miss Liu Tiange 64562812015 ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนของรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข สอนโดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

admin pbh
2024-05-03 10:26:47

Miss Liu Tiange 64562812015 นักศึกษาจีนปริญญาโท (แผน ข) รุ่นที่ 02 ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนของรายวิชา MPH5101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข สอนโดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการพูด การนำเสนอในชั้นเรียน โดยมีการผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์