หน้าหลัก > ข่าว > ปฏิทินวิชาการ > ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

admin pbh
2024-04-06 22:53:22

ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวโหลด ➡https://grad.ssru.ac.th/page/calendar

______________________________________________

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 ต่อ 33

http://pbh.grad.ssru.ac.th/th/home

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #pbh_ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์