หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน > การใช้กรอบของ BSC
การใช้กรอบของ BSC

admin pbh
2024-05-05 11:35:34


เราได้พยายามนำเอาวิชาการสาธารณสุข เข้าไปปลุกปั้นให้เกิดเป็นตัวเป็นตน โดยมีสหวิทยาการขององค์กรต่างๆตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับพื้นที่ ด้วยการใช้กรอบของ BSC หรือ Balance Score Card เป็นกรอบการดำเนินงาน ลูกศิษย์ผมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกหางแถวทุกด้าน ต้องกุมขมับ กุมเป้า ทำงานกันแบบเมาๆ มาหลายปีจนค่อยสงบซบเซาลงเพราะความเหนื่อยล้าที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งแผน ทั้งยุทธวิธี ทั้งปฏิบัติงานในสำนักงาน ในพื้นที่ และผู้ประเมิน ลงท้ายก็เหนื่อยกายเหนื่อยสมอง ต้องพักฟื้นตามโอกาส

ยังมีอะไรที่ดีกว่า สวยสดงดงามกว่า BSC ที่เกิดขึ้นมาไล่ๆกัน คือ KPI หรือ Key Performance Indicator ซึ่งทำให้พวกลูกศิษย์ผมได้เรียนรู้ในพัฒนาการการทำงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการในองค์กรส่วนกลาง ส่วนเขต ส่วนจังหวัด ลงไปจนถึงระดับสันหลังในพื้นที่ ซึ่งหน่วยราชการส่วนใหญ่ในระยะแรกๆยังตามไม่ทันงานสาธารณสุข กว่าจะสร้างกลไกของการทำงานสาธารณสุขแบบสหวิทยาการได้ก็หมดแรงข้าวต้มกันอีกรอบ การสร้าง ตัวชี้วัดไม่ยาก เขียนได้พิมพ์ได้ แต่ตอนทำงาน แล้วประเมินให้เข้าเป้านี้แหละ หน้ามืดทีเดียว ในที่สุดก็สงบซบเซาไป โดยพยายามทำงานให้ได้ตาม KPI ซึ่งเน้นผลลัพธ์ในเชิง Output มากกว่า Impact ที่เป็นHealth  Outcome ซึ่งทำได้ยากมากถ้าไม่มีการบูรณาการของการสาธารณสุข

ในโมเดลนี้ คือการนำเอาโมเดล OKR หรือ Objective & Key Results มาใช้เป็นกรอบกระบวนการในการวางแผนงาน  การดำเนินงาน และวัดผลสำเร็จของงาน ซึ่งหลายองค์องค์กรราชการ และเอกชน ได้ถอดบทเรียน และนำมาใช้แล้ว

ถ้าได้ศึกษาในรายละเอียดเชิงปฏิบัติแล้ว OKR จะให้ผลดีมากต่อการพัฒนางานของหน่วยปฏิบัติงานย่อยขององค์กร และผู้รับผิดชอบงานในระดับรองๆ ลงมาได้ การใช้ OKR ในงานสาธารณสุข โดยหลักการแล้ว น่าจะส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขในระดับต่างๆได้อย่างมาก รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นสหวิทยาการด้วยกันด้วยอยากให้คนทำงานสาธารณสุขได้สนใจศึกษาและลองปฏิบัติดูแต่ต้องไม่ลืมว่า ข้อจำกัดของการทำงานสาธารณสุข คือความแตกต่างหลากหลายของคนทำงานหลายสิบสาขาวิชาการและวิชาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพและสิ่งตอบแทนที่แตกต่างกันดูเหมือนฟ้ากับดิน รวมทั้งความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การบรรลุผลของงาน ตามวัตถุประสงค์หลักที่สอดคล้อง สัมพันธ์ และต่อเนื่องกัน ย่อมแตกต่างจากองค์กรระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของพนักงาน ค่าตอบแทน และแรงจูงใจอื่นๆ


ผู้สอนโดย ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์