หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > ประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Online)
ประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Online)

admin pbh
2024-06-05 11:54:01

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓


➡ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

✅คลิก https://conference.skru.ac.th/Con24/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โทร. 074-260280

E-mail: culture@skru.ac.th