หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566

admin pbh
2024-04-06 22:44:43

กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566

????ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567

ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

➡ชำระได้ที่ one-stop service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*หากเลยกำหนดระยะเวลาถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

และจะมีค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 2,500 บาทค่ะ*

______________________________________________

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 ต่อ 33

http://pbh.grad.ssru.ac.th/th/home

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #pbh_ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์