หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2567
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2567

admin pbh
2024-04-06 22:47:39

ประกาศ!!!

กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ

วันที่ 6-8 เมษายน 2567

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 เม.ย. 67

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

______________________________________________

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 ต่อ 33

http://pbh.grad.ssru.ac.th/th/home

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #pbh_ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์