หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566

admin pbh
2024-04-06 22:49:57

กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566

????????กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ปริ้น Pay in ได้ที่ https://reg.ssru.ac.th/main

Username: รหัสนักศึกษา

Pass: รหัสบัตรประชาชน/รหัสที่นักศึกษาตั้งขึ้นเอง


นำไปจ่ายได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ ATM/Internet/Mobile Banking หรือ 7-eleven

*หากเลยกำหนดชำระต้องมาจ่ายที่จุด one-stop service ที่มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และจะมีค่าธรรมเนียมการปรับ วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อภาคเรียน*

______________________________________________

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 ต่อ 33

http://pbh.grad.ssru.ac.th/th/home

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #pbh_ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์