หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

admin pbh
2024-05-08 16:49:41

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ในโอกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ และบุคลากร เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ที่มาภาพข่าว : บัณฑิตวิทยาลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย