หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานการประชุมวิชาการ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานการประชุมวิชาการ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้

admin pbh
2024-03-09 17:09:49

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแร" (Violence Databases) การประชุมวิชาการ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "คืนรอยยิ้ม สร้างพลังแข็งแกร่งให้ชีวิต" (OSCC THE SECOND SMILE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567  ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี