หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Mr. Tian Dongwei 65584949004 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Population analysis of diabetes in China.
Mr. Tian Dongwei 65584949004 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Population analysis of diabetes in China.

admin pbh
2024-03-10 12:21:33

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 10.30-11.15 น. Mr. Tian  Dongwei 65584949004 นศ. ปริญญาเอก รุ่น03 นำเสนอผลงานเรื่อง Population analysis of diabetes in China. ในชั้นเรียน HLT7712 สัมมนาการจัดการสหวิทยาการในการสาธารณสุข สอนโดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ