หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.อุดรธานี
บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.อุดรธานี

admin pbh
2023-05-12 10:23:44

คณะผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และทีมงาน ลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่น และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน" ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Cr. กุลภัสสรณ์ หมั่นคติธรรม  /ถ่ายภาพ