หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

admin pbh
2024-03-15 21:05:14

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ สอนโดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา