หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน (กิเลส-กรรม-วิบาก)
Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน (กิเลส-กรรม-วิบาก)

admin pbh
2023-03-15 10:08:54

Club of One พุทธธรรมเชิงประสบการณ์ หัวข้อ เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลส-กรรม-วิบาก)

เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (เสวนาภาวนา) ผ่านหัวข้อ "เข้าใจวงจรสังสารวัฏภายในใจตน  (กิเลส-กรรม-วิบาก)" 

ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้เราทุกคนได้สำรวจตัวเอง เข้าใจตัวเอง และพร้อมเชื่อมโยงไปกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มทุกคน 

ผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สามารถเรียนรู้ได้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีความรู้หรือความเชื่อใด ๆ มาก่อน

"แล้วธรรมะจะปรากฏความหมายใหม่ ภายในใจทุกคนผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ลงมือทำร่วมกัน"

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

- คนมีความรู้ธรรมะแล้วอยากทบทวนตัวเองผ่านกิจกรรมและกระบวนการที่แปลกใหม่

- คนที่ไม่มีความรู้ธรรมะ แต่อยากมีประสบการณ์สำรวจตัวเองเพื่อการเข้าใจตัวเอง และผู้อื่นมากขึ้นกว่าที่เคย

- ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพุทธศาสนา แต่มีใจเปิดกว้างในการเรียนรู้

กิจกรรมนี้จะมีการเก็บผลประเมินการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนากิจกรรมรวมไปถึงเครื่องมือ "พุทธธรรมเชิงประสบการณ์" ต่อไป

ณ ห้อง 2154 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

รับจำนวนจำกัด 15 คน

สมัครได้ที่... https://forms.gle/LyhoYeD6K4R8vdpd9