หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย

admin pbh
2023-06-15 14:00:58

โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศูนย์ลานตนา และสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) จัดโครงการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนวดแผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชุมชนบ้านยางขาว ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY