หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์

admin pbh
2023-06-15 14:02:34

โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์⚽️ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของอุปโภคบริโภค และกิจกรรมสานสัมพันธ์ การเตะฟุตบอลกระชับมิตร ร่วมกับโรงเรียนบ้านยางขาว ณ โรงเรียนบ้านยางขาว ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY