หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ > เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”

admin pbh
2023-07-15 11:16:27

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม” ระยะเวลาอบรม 2 วัน ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. แก้กาลกิณีในดวงเกิด เรียนวันที่ 1 - 2 ก.ค. 66

2. ศาสตร์ลายมือเบื้องต้น เรียนวันที่ 8 - 9 ก.ค. 66

3. มหัศจรรย์แห่งตัวเลข เรียนวันที่ 15 - 16 ก.ค. 66

4. ศาสตร์รูนส์เบื้องต้น เรียนวันที่ 22-23 ก.ค. 66

5. มหัศจรรย์เวลาแห่งชีวิต เรียนวันที่ 26 - 27 ก.ค. 66

6. โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน เรียนวันที่ 29 - 30 ก.ค. 66

7. ศาสตร์ไพ่ออราเคิล เรียนวันที่ 5 - 6 ส.ค. 66

8. ไพ่ยิปซีพื้นฐานเบื้องต้น เรียนวันที่ 19 - 20 ส.ค. 66

สามารถดาวโหลดใบสมัครโครงการได้ที่ https://shorturl.asia/G2j86

***ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการอบรม ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 40 คน

***สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 160 1403