หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

admin pbh
2023-07-15 11:22:07

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ เดอะไทด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#gradssru #ssru #บัณฑิตวิทยาลัย # มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0hV65DSaVr3St8mNFYVVja17tpC76DsVg2XALoierisuUKWW7pAY6pB1EdRAfBGnzl