หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)

admin pbh
2023-07-15 11:24:46

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University) 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University) เพื่อร่วมมือทางวิชาการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ประจำ และ Mr.Zhao Yunshan อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน และทีมผู้บริหาร