หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)

admin pbh
2023-07-15 11:32:39

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)

www.reg.ssru.ac.th❌

https://reg.ssru.ac.th/✅

การใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg) ต้องเรียกเป็น https://  เพราะเรียกจาก www. จะเข้าใช้งานไม่ได้

www.grad.ssru.ac.th