หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

admin pbh
2024-05-18 10:15:15

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567

????ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567

สมัครเข้าศึกษา คลิก➡https://admission.ssru.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/09032567

หรือโทร. 02-1601174 ต่อ 20  (ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา)