หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

admin pbh
2024-05-18 10:22:35

ประกาศ

กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 พ.ค. 67

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป