หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > 4th ICTIM 2024
4th ICTIM 2024

admin pbh
2024-05-22 02:00:42


ขยายระยะเวลารับบทความถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ที่สนใจติดต่อส่งบทความ คลิ๊ก

ส่งภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567


***เพื่อประสานงานกับผู้จัดงานและขอขยายเวลาการส่งบทความต่อไป