หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

admin pbh
2024-05-21 11:59:10

ประกาศ

กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 23 พ.ค. 67

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป