หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > The 6th International Conference on Radiation and Emission in Materials (6th# ICREM 2024)
The 6th International Conference on Radiation and Emission in Materials (6th# ICREM 2024)

admin pbh
2024-05-22 00:09:14

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 6 ว่าด้วยการแผ่รังสีและการปล่อยก๊าซในวัสดุ ครั้งที่ 6


วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น Deadline submission: 15 สิงหาคม 2567

=========================

.

หัวข้อในการประชุม:

  • การแผ่รังสีนิวเคลียร์และพลาสมา

  • คานอนุภาคเร่ง

  • พื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารแสง

  • อุปกรณ์เปล่งแสงขั้นสูง

  • ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

  • การตรวจจับรังสีและอุปกรณ์

  • แหล่งกำเนิดพลาสมาและการประยุกต์

  • การระบุลักษณะเฉพาะของวัสดุ

  • การประยุกต์วัสดุเชิงหน้าที่

  • การเคลือบฟิล์มบางและการใช้งาน

  • การฉายรังสีเพื่อการเกษตรและชีววิทยา

=========================

ติดต่อสอบถาม