หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World”
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World”

admin pbh
2024-05-22 01:20:14

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World”หัวข้อ: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World” วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่: 31 พฤษภาคม 2567

=========================

.

หัวข้อในการประชุม:

1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ (คลิ๊ก หัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

2. การวิจัยการบรรเทาผลกระทบ การปรับตัว นโยบายและการกำกับดูแล (คลิ๊ก หัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ Net Zero (คลิ๊ก หัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

=========================

ติดต่อสอบถาม: