หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > Asia Pacific Industrial Engineering and Management Society 2024 (APIEMS 2024)
Asia Pacific Industrial Engineering and Management Society 2024 (APIEMS 2024)

admin pbh
2024-05-21 23:07:17


Asia Pacific Industrial Engineering and Management Society 2024 (APIEMS 2024)


หัวข้อ: “EMPOWERING SUSTAINABLE FUTURE:CONTRIBUTIONS OF INDUSTRIAL ENGINEERING IN SHAPING ROBUST AND RESILIENT GROWTH” วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล, จังหวัดเชียงใหม่


Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2567


Registration is available by submitting the form: https://cmu.to/SRtyG


ติตต่อสอบถาม:

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์