หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยและการประยุกต์แอปพลิเคชัน ครั้งที่ 7
การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยและการประยุกต์แอปพลิเคชัน ครั้งที่ 7

admin pbh
2024-05-22 01:39:31


การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยและการประยุกต์แอปพลิเคชัน ครั้งที่  7


จัดระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น, กรุงเทพมหานคร  เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ SATREPS และ JICA

ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2567

=========================


ติตต่อสอบถาม