หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > งานสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 21 ด้านทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ปี 2024 ครั้งที่21
งานสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 21 ด้านทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ปี 2024 ครั้งที่21

admin pbh
2024-05-22 10:04:52

งานสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 21 ด้านทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ปี 2024 ครั้งที่21

วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงเทพมหานคร สามารถส่งบทวามได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


หัวข้อในการประชุม

ติดต่อสอบถาม