หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 47
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 47

admin pbh
2024-05-22 10:29:33

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 47


  • จัดระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี, จังหวัดอุดรธาน จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
  • ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

สาขาบทความในการประชุม (คลิ๊ก สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ติดต่อสอบถาม