หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่ 12
การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่ 12

admin pbh
2024-05-22 17:55:45

การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่ 12 “การเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬาและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ: ความท้าทายในระบบนิเวศวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในโลกสมัยใหม่


เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ: “การเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬาและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ: ความท้าทายในระบบนิเวศวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในโลกสมัยใหม่” จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงเทพมหานคร ส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567


หัวข้อในการประชุม (คลิ๊ก สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ติดต่อสอบถาม