หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพและนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
การประชุมประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพและนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

admin pbh
2024-05-22 17:54:02

การประชุมประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพและนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (TSB ครั้งที่ 36 2024): “พิมพ์เขียวของธรรมชาติ : การเดินทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจของ BCG”


หัวข้อ: “Nature’s Blueprint: A Journey towards Sustainable Development Through the BCG Economy model” จัดระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567


หัวข้อในการประชุม  (คลิ๊ก สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ติดต่อสอบถาม