หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เจ้าหน้าที่สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ้เข้าร่วมประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567
เจ้าหน้าที่สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ้เข้าร่วมประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567

admin pbh
2024-05-22 21:03:57

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ้เข้าร่วมประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2567  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา