หน้าหลัก > ข่าว > งานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ที่สามารถนำเสนอได้ > การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58
การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

admin pbh
2024-05-23 16:39:52

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58หัวข้อ: “Empowering Tomorrow’s Learners: Innovations in Education Technology” จัดระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน, จังหวัดชลบุรี ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567


หัวข้อในการประชุม (คลิ๊ก สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ติดต่อสอบถาม