หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขหลักสูตรฯ ปี63 และปี68
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขหลักสูตรฯ ปี63 และปี68

admin pbh
2024-03-25 23:24:39

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดประชุมแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปี63 และ ปี68 ณ ชั้น 3 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย