หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

admin pbh
2022-11-03 13:33:10

๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๖๒ ปี


กำหนดการ


๐๗.๐๐ น.
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

----------

๐๗.๑๕ น.
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา นักเรียนวางพานพุ่มสักการะ

----------

๐๘.๐๐ น.
ประธานพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ดำเนินการพิธีบวงสรวงฯ

----------

๑๐.๑๕ น.
ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล

----------

๑๐.๓๐ น.
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- อาราธนาศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์

- ถวายภัตตาหารเพล

- ถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน กรวดน้ำ รับพร

----------

๑๒.๐๐ น.
เสร็จพิธี