หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับความเข้าใจมนุษย์และโพสต์ฮิวแมน (Posthuman)
เสวนา “เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับความเข้าใจมนุษย์และโพสต์ฮิวแมน (Po ...
2024-03-28 16:04:23
เสียงที่ไม่ (อยาก) ได้ยิน: Living in “meta of universe” or “the universe without Metta”?
เสวนา “เสียงที่ไม่ (อยาก) ได้ยิน: Living in “meta of universe” or  “the ...
2024-03-28 16:04:23
เสียงจากศตวรรษที่ 21: กระบวน (โสต) ทัศน์ในการศึกษาเสียงพ้นมนุษย์
เสวนา “เสียงจากศตวรรษที่ 21: กระบวน (โสต) ทัศน์ในการศึกษาเสียงพ้นมนุษย์” วิทยากร อา ...
2024-03-28 16:04:23
สดับสรรพเสียง: การรับรู้และสำนึกของการอยู่ร่วม
เสวนา  “สดับสรรพเสียง: การรับรู้และสำนึกของการอยู่ร่วม”วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตร ...
2024-03-28 16:04:23
การแสดงดนตรีชาติพันธุ์
การแสดงดนตรีชาติพันธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชา ...
2024-03-28 16:04:23
ช่องวิดีโอย้อนหลัง