หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
ประกาศกองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 10 พฤษภาคม 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 พ.ค. ...
2024-05-18 10:22:35
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566????????กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ...
2024-04-06 22:49:57
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2567
ประกาศ!!!กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 6-8 เมษายน 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 เม. ...
2024-04-06 22:47:39
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567ชำระ ...
2024-04-06 22:44:43
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รอ ...
2023-11-17 15:08:46
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ...
2023-07-15 11:33:59
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg)www.reg.ssru.ac.thhttps://reg.ssru.ac.th/การใช้งานเ ...
2023-07-15 11:32:39
ตารางเวลาเปิดให้บริการ One Stop Service
ตารางเวลาเปิดให้บริการ One Stop Serviceประจำปีการศึกษา 2566วันจันทร์ - วันศุกร์     ร ...
2023-07-15 11:31:18
นักศึกษาสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินได้ด้วยนะคะ
นักศึกษาสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินได้ด้วยนะคะการผ่อนชำระผ่านธนาคารด้วยบัตรเครดิตบัตรเครดิตธนาค ...
2023-07-15 11:29:45
เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ iOS
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดตัว application SSRU Smart สำหรับ Android และ &nb ...
2023-07-15 11:28:11
ข่าวย้อนหลัง